Inspiracje plastyczne w pracy z dzieckiem. Sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli terapeutów

Adresaci:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele terapeuci, nauczyciele świetlic szkolnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Tematy poruszane podczas spotkań sieci „Inspiracje plastyczne” będą dotyczyły m.in. pracy z dziećmi na poziomie szkolnym i przedszkolnym, w tym również dzieci z deficytami zdrowotnym i edukacyjnymi.

Przedstawione zostaną różne teoretyczne oraz praktyczne formy działań, które warto zastosować podczas własnej pracy z dzieckiem.

Omówimy napotykane w pracy nauczyciela problemy oraz podejmowane przez niego działania.

Wszystkie tematy będą dotyczyły wykorzystania działań plastycznych w prawidłowym rozwoju psychomotorycznym dziecka oraz w pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie.

W trakcie spotkań sieci będą prowadzone tematyczne szkolenia – tematy zostaną zaprezentowane podczas pierwszego spotkania sieci.

Forma spotkań – online.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Poznajmy potrzeby i możliwości dziecka – 19.02.2024 r., godz. 17:00-18:30 , spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Douri
  Pierwsze spotkanie otworzy drzwi do świata edukacji plastycznej, która dobrze wykorzystana może holistycznie rozwijać dziecko.
  Przedstawimy tematy krótkich szkoleń dotyczących psychorozwoju dziecka; przydatnych w czasie samodzielnej pracy edukacyjnej i terapeutycznej nauczyciela.
  Celem tego spotkania będzie także poznanie potrzeb uczestników.
  Serdecznie zapraszamy.
 2. Arteterapia nie tylko w teorii – 21.03.2024 r., godz. 17:00-18:30 , spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Douri
  Na spotkaniu zapoznamy się z możliwościami wykorzystania działań plastycznych w terapii oraz terapii w edukacji plastycznej. Poznamy wpływ na rozwój psychospołeczny  i poznawczy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  Temat spotkania „Arteterapia nie tylko w teorii”, to spotkanie poszerzające metodyczne działania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,.
  Przedstawione zostaną  metody pracy z  uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych oraz  deficytach zdrowotnych.
  Serdecznie zapraszam na krótkie szkolenie w ramach  spotkania sieci.
 3. Arteterapia nie tylko w teorii…cz.2. Bajkowy świat sztuki – 16.05.2024 r., godz. 17:00-18:00 , spotkanie online – 1 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Dour
  To spotkanie jest kolejnym krótkim szkoleniem  dotyczących metod i technik artereapeutycznych, które możemy wykorzystać podczas pracy indywidualnej oraz grupowej  z dziećmi  i młodzieżą.
  Zaprezentowane zostaną praktyczne metody , które  można będzie od razu wykorzystać w pracy. Wybrane przykłady malarstwa Wielkich Mistrzów posłużą jako elementy zastosowania podczas pracy w arteterapii (bajkoterapia, rysunek, malarstwo).
  Niech spotkanie stanie się dla Państwa inspiracją  w indywidualnej oraz grupowej pracy z dziećmi.
  Zapraszam do świata sztuki!

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w co najmniej 80-procentach spotkań w ramach sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła

 

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych.

 

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  8 godz. dydaktycznych

Termin:

19 lutego 2024 (poniedziałek) - 6 czerwca 2024 (czwartek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Jasmine Al-Douri grafika

Jasmine Al-Douri

nauczyciel doradca metodyczny ds. plastyki

e-mail: j.al-douri.doradca@pcen.gda.pl

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Plastyka. Edukacja plastyczna