Inspirujmy się. Sieć nauczycieli religii szkół podstawowych z doradcą metodycznym

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele religii szkół podstawowych z obszarów: Miasto Gdańsk, powiaty: gdański, kościerski, starogardzki

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli religii, to jedna z wielu form realizacji zadań doradcy metodycznego. Sieć została utworzona w celu pomocy nauczycielom religii szkół i placówek w ich rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym. Głównym zadaniem sieci będzie integracja środowiska, wzajemne inspirowanie się, a przy okazji rozwijanie umiejętności metodycznych i proponowanie działań innowacyjnych w pracy katechetycznej. Sieć rozpoczyna swoje działanie w grudniu 2020 r. i w obecnej sytuacji planowane są comiesięczne spotkania on-line, jako krótkie spotkania na wizji (potrzebny mikrofon i ewentualnie kamerka) – 1-2 godziny lekcyjne. 

 

Terminy kolejnych spotkań w roku szkolnym 2021/2022 będą podawane sukcesywnie poniżej.
Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w CEN.

 

 1. Pierwsze spotkanie: Nauczyciel jako mistrz i przewodnik  – 13.09.2021 r., godz. 17.30-19.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, ks. prof.  dr hab. Wojciech Cichosz
  Pierwsze spotkanie nauczycieli religii szkół podstawowych z doradcą metodycznym w ramach Sieci Inspirujmy się w roku szkolnym 2021/22. Jest to kontynuacja Sieci z poprzedniego roku. Prowadzący: Teresa Michalska, ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz. Temat: Nauczyciel jako mistrz i przewodnik. Celem szkolenia jest ukazanie osoby nauczyciela jako mistrza i przewodnika. Budowanie autorytetu nauczyciela. Odkrywanie społecznego portretu nauczyciela, pytania o edukacyjną „mądrość”, cechy nauczyciela mistrza i przewodnika, moc Słowa i wartość dialogu.
   
 2. Drugie spotkanie: Teoria ewolucji a wiara w stworzenie – 28.09.2021 r., godz. 17.30-19.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, ks. dr Adam Jeszka
  Tematyka spotkania: zarys teorii ewolucji z punktu widzenia biologicznego; ewolucjonizm jako wyzwanie dla chrześcijańskiej antropologii, przeobrażanie się nastawienia papieży i Magisterium Kościoła do ewolucji; miejsce ewolucji w popularyzowaniu biblijnego kerygmatu o stworzeniu.
  Zasadniczym celem spotkania będzie systematyczne ukazanie teorii ewolucji wobec wiary chrześcijan w stworzenie. Od opublikowania dzieła K. Darwina „O powstawaniu gatunków” (1859) propagowana przez niego ewolucja nie przestaje być jednym z ważnych tematów w konflikcie nauki i religii. Spróbujemy wskazać na możliwość dialogu między biologią, filozofią i teologią. 
  Prezentacja PPT: od australopiteka do Adama. Jak zrobić dinozaura z papieru? (origami)
   
 3. Trzecie spotkanie: Komunikacja a dobrostan – 15.11.2021 r., godz. 18.30-20.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, ks. dr Piotr Kwiatek
  Jednym z ważniejszych składników szczęścia są relacje międzyludzkie. Elementem kluczowym w tworzeniu głębokich i pełnych znaczeń więzi jest komunikacja, która oznacza coś więcej niż tylko przekazanie informacji. Celem spotkania jest poznanie mechanizmów efektywnej komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami komunikacji, modelem konstruktywnego reagowania oraz aktywnym słuchaniem, które jest sercem każdego spotkania.
 4. Bóg albo nic. Argumentacja filozoficzna za istnieniem Boga (argument teleologiczny, ontologiczny, kosmologiczny, eudajmonistyczny) – 7.02.2022 r., godz. 18.00-19.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, ks. dr Adam Jeszka
  Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z racjonalnymi argumentami za istnieniem Boga na podstawie myśli wybranych filozofów (Augustyna z Hippony, Anzelma z Canterbury, Kartezjusza, Pascala, Anthonego Flewa). Od czasów Oświecenia tradycyjne myślenie religijne poddawano twardej próbie myślenia naukowego i krytycznego, co wyrażają słowa Nietzschego o „śmierci Boga”. Uczestnik wykładu zapozna się z filozoficznym dyskursem na temat poznania Boga (współczesna refleksja filozoficzna nad problemem Boga ze szczególnym uwzględnieniem krytyki metafizyki M. Heideggera) i zjawiskiem ateizmu („jeźdźcy ateizmu”). Uczestnicy w formie warsztatowej spróbują zmierzyć się także ze swoim subiektywnym wyobrażeniem bóstwa.
 5. Jak głosić Jezusa w szkole? – 29.01.2022 r., godz. 10.00-13.00, spotkanie stacjonarne, parafia NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej, Gdańsk – Zielony Trójkąt, ul. Marynarki Polskiej 148 – 4 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, dr Joanna Sidorowicz, Alicja Marciniak, ks. Jan Kucharski
  Celem warsztatów jest poszukiwanie metod zainteresowania dzieci Bogiem. Towarzyszenie dzieciom i młodzieży w odkrywaniu Boga oraz udzielenie wsparcia duchowego katechetom. Podczas spotkania omówimy rolę katechety w szkole, a także postaramy się odpowiedzieć na poniższe pytania: czy katecheta ma wpływ na postawy uczniów? jak towarzyszyć dzieciom i młodzieży w odkrywaniu Boga?
  zagrożenia duchowe – czym są, jak je rozpoznać i jak się przed nimi ustrzec?
 6. Uczeń ma głos – wykorzystanie Flipgrid i Conceptboard na lekcjach religii w szkole podstawowej – 19.03.2022 r., godz. 9.00-11.30, spotkanie online, MS Teams – 3 godz. dyd. prowadzące: Teresa Michalska, Aleksandra Grzybowska
  Celem warsztatów jest zaprezentowanie narzędzi Flipgrid (do tworzenia krótkich filmików przez uczniów, udostępnianych w ramach grupy) i Conceptboard (wirtualna tablica z gotowymi szablonami dostępna dla uczniów bez konieczności zakładania konta), które można zastosować na lekcji zdalnej w aplikacji Microsoft Teams.Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak prowadzić dyskusję zdalną na lekcji religii przy wykorzystaniu tych platform.
 7. Jak głosić Jezusa w szkole? – 25.04.2022 r., godz. 17.00-20.00, spotkanie stacjonarne, parafia NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej, Gdańsk – Zielony Trójkąt, ul. Marynarki Polskiej 148 – 4 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, dr Joanna Sidorowicz, Alicja Marciniak, ks. Jan Kucharski
  II edycja warsztatów
  Celem spotkania jest poszukiwanie metod zainteresowania dzieci i młodzieży Bogiem. Towarzyszenie im w jego odkrywaniu oraz udzielenie wsparcia duchowego katechetom. Podczas warsztatów zostaną poruszone poniższe zagadnienia: rola katechety w szkole, czy katecheta ma wpływ na postawy uczniów? jak towarzyszyć dzieciom i młodzieży w odkrywaniu Boga?, zagrożenia duchowe – czym są, jak je rozpoznać i jak się przed nimi ustrzec.
 8. „Nauczycielu, co mam uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne?” – frustracje i wielkie pragnienia katechety. Co na to Pan Bóg? – 31.03.2022 r., godz. 18.00-19.30, szkolenie online, Clickmeeting– 2 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, ks. dr Krzysztof Grzemski
  Celem szkolenia jest wprowadzenie nauczycieli do lectio divina (Bożej lektury) oraz przygotowanie ich do realizowania zajęć tą metodą. Podczas szkolenia porozmawiamy o medytacji tekstu biblijnego: „Nauczycielu, co mam uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne?”, oraz frustracjach i wielkich pragnieniach katechety. Stworzymy wspólnotę lectio, a także przestrzeń do dzielenia się.
 9. Święty Tomasz komiksowo odczytany 9.05.2022 r., godz. 18.00-19.30, szkolenie online, Clickmeeting– 2 godz. dyd. prowadzący: Teresa Michalska, ks. prof. dr hab. Piotr Roszak
  Celem szkolenia jest przybliżenie postaci św. Tomasza z Akwinu – wielkiego myśliciela – oraz tego, co ma wartość nieprzemijającą. Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na poniższe pytania: Czego młodzież może nauczyć się od św. Tomasza? Jakie przesłanie przekazuje on współczesnemu pokoleniu? Jak zainteresować młodzież filozofią św. Tomasza?

Odniesienie do podstawy programowej: 

 Korelacja nauczania religii z edukacją szkolną:

■ początek świata i sens historii;

■ fundament wartości etycznych;

■ funkcja religii w kulturze;

■ przeznaczenie człowieka;

■ relacja ze środowiskiem naturalnym (DOK 73)

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  14 godz. dydaktycznych

Termin:

13 września 2021 (poniedziałek) - 30 maja 2022 (poniedziałek)

Sieć rozpoczyna swoje działanie we wrześniu 2021 r. i w obecnej sytuacji zaplanowano 7 comiesięcznych, krótkich spotkań on-line na wizji – 1-2 godziny lekcyjne (potrzebny będzie mikrofon i ewentualnie kamerka).

Terminy kolejnych spotkań w roku szkolnym 2021/2022 będą podawane sukcesywnie.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: t.michalska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół podstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

90

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.