Inspirujmy się. Sieć nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych z doradcą metodycznym

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych i przygotowujący się do pracy z młodzieżą z miasta Gdańsk, powiatu gdańskiego, kościerskiego, starogardzkiego

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli religii to jedna z wielu form realizacji zadań doradcy metodycznego. Sieć została utworzona w celu wspierania nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych w ich rozwoju, w doskonaleniu zawodowym i duchowym. Głównym zadaniem sieci będzie wzajemne inspirowanie oraz rozwijanie umiejętności metodycznych i promowanie działań innowacyjnych w pracy katechetycznej. 

 

Sieć kontynuuje prace poprzedniego roku szkolnego. W roku 2021/2022 zaplanowano: 3 warsztaty (04.09, 07.12 i 2022 r.), 3 webinaria (21.09 i 23.11 i 2022r.)
Tematyka i forma kolejnych spotkań w roku szkolnym będą podawane sukcesywnie poniżej. Na każde obowiązuje elektroniczna rejestracja. 

 1. Agappe czyli budzący się nauczyciele religii 04.09.2021 r. godz. 15.00-18.00, CEN w Gdańsku – prowadząca: Anna Hochleitner

  Spotkanie będzie miało charakter integracyjny, dlatego odbędzie się na terenie zielonym przy budynku CEN lub na sali gimnastycznej. 
  Podczas warsztatów zostanie omówiona dynamika procesów grupowych wg Bruce’a W. Tucumana połączona z ćwiczeniami wykorzystującymi pomoce katechetyczne z tzw. „Wypożyczalni gadżetów”. Podczas spotkania zostanie wykonane zdjęcie dronem całej grupy sieci. Uczestnicy zostaną zapoznani z nowym portalem Agapp.pl (uzyskają pomoc przy założeniu konta).
  Celem jest integracja grupy nauczycieli, przekazanie informacji o nowych możliwościach komunikacji, poznaniu pomocy katechetycznych i wsparciu doradczyni metodycznej.
   

 2. Religie XXI wieku a chrześcijaństwo  21.09.2021 r. godz. 17.15-18.45, webinarium online – prowadzący: Anna Hochleitner, Roman Zięba  

  Podczas drugiego spotkania sieci nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych będziemy gościć Pielgrzyma Miłosierdzia - Romana Ziębę, autora książki „Krzyż Ameryki”, który podzieli się swoim doświadczeniem z pieszych pielgrzymek. Uczestnicy webinarium poznają obecną sytuację wielu religii w Ameryce Północnej i Skandynawii. Zapoznają się z sytuacją Kościoła Katolickiego na zachodzie.
  Celem webinarium będzie umocnienie wiary uczestników i poznanie realiów funkcjonowania różnorodnych religii w Ameryce Północnej i Skandynawii.

 3. Duchowa lektura  07.12.2021 r. godz. 16.30-18.00, warsztaty – IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni lub online – prowadząca: Anna Hochleitner

  Podczas 4 spotkania sieci zostaną zaprezentowane książki, które odegrały znaczącą rolę w pracy nauczyciela. Chętni będą mogli podzielić się najważniejszymi książkami w ich rozwoju. Nauczyciele otrzymają wykaz książek, audiobooków polecanych w pracy z młodzieżą. Celem spotkania będzie zachęcenie do czytania książek, lektur duchowych, inspirujących do pracy nad sobą.
  Uczestnicy otrzymają również kalendarz katechetyczny na nowy rok szkolny uwzględniający ważne wydarzenia Archidiecezji Gdańskiej.

 4. W co wierzą Skandynawowie?  18.01.2022 r. godz.17.15-18.45, 2 godz. dyd. webinarium online – prowadzący: Anna Hochleitner, Roman Zięba
  Podczas spotkania sieci nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych będziemy gościć po raz drugi Pielgrzyma Miłosierdzia – Romana Ziębę, który zrelacjonuje swoją pieszą wędrówkę wzdłuż i w poprzek Półwyspu Skandynawskiego w latach 2019–2020.
  Uczestnicy webinarium poznają:
  – jaki jest stosunek do wiary i religii w najbogatszych krajach Północnej Europy,
  – jak Skandynawowie odnoszą się dziś do swojej pogańskiej i chrześcijańskiej tradycji,
  – jaka jest obecna rola Kościoła katolickiego na tle innych kościołów chrześcijańskich w Skandynawii.
  Celem webinarium będzie umocnienie wiary uczestników i poznanie realiów funkcjonowania chrześcijan Półwyspu Skandynawskiego.

 5. Świat po apartheidzie, czyli jak wygląda współczesne RPA 05.04.2022 r. godz.17.30-20.00, 2 godz. dyd. webinarium online – prowadząca: dr Barbara Radke
  Podczas spotkania sieci nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych będziemy gościć oceanologa i nauczyciela religii – dr Barbarę Radke, która przez kilka lat mieszkała w RPA i podzieli się swoimi wspomnieniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi Afryki.
  Uczestnicy webinarium poznają obecną sytuacją rozmaitych ruchów religijnych działających w Republice Południowej Afryki. Zaznajomią się z sytuacją chrześcijan, działaniem Kościoła katolickiego, a także ruchami protestanckimi, islamem, hinduizmem.
  Celem webinarium będzie umocnienie wiary uczestników i poznanie realiów funkcjonowania różnorodnych religii w Republice Południowej Afryki.

 6. Golgota Młodych – święto prostego życia – 10.05.2022 r. godz.16.30-18.00, 2 godz. dyd. webinarium online – prowadząca: Anna Hochleitner
  Podczas spotkania sieci nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych będziemy gościć kapucynów z prowincji warszawskiej prowadzących Golgotę Młodych.
  Uczestnicy webinarium poznają propozycję wakacyjną dla młodzieży organizowaną w Serpelicach nad Bugiem.
  Celem webinarium będzie:
  – Inspiracja i nadanie kierunku formacji młodych,
  – zapoznanie z Festiwalem Prostego Życia,
  – poznanie genezy Spotkań Młodych, tzw. Golgoty Młodych.

   

   

   

   

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Zaświadczenia uwzgledniające udział w spotkaniach są wystawiane na zakończenie pracy sieci w roku szkolnym.
Aby otrzymać zaświadczenie wymagana jest obecność na minimum 80% czasu spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Szkoła ponadpodstawowa (PP) to wychowanie religijne do dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienia znajomości Biblii i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem działań apostolskich. Na tym poziomie jest podkreślona apologia wiary, czyli uzasadnienie wiary przez ucznia dla siebie samego, a później również po to, by stawać się apostołem we współczesnym świecie.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

4 września 2021 (sobota) - 20 czerwca 2022 (poniedziałek)

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Anna Hochleitner grafika

Anna Hochleitner

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: a.hochleitner.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

70

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.