Inspirujmy się. Sieć nauczycieli religii z doradcą metodycznym

Adresaci:

nauczyciele religii z obszarów: miasto Gdańsk, powiaty: gdański, kościerski, starogardzki.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

”Inspirujmy się”. Sieć nauczycieli religii z doradcą metodycznym. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli religii, to jedna z form realizacji zadań doradcy metodycznego. Sieć została utworzona w celu pomocy nauczycielom religii szkół i placówek w ich rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym. Głównym zadaniem sieci jest integracja środowiska,  wzajemne inspirowanie się, a przy okazji rozwijanie umiejętności metodycznych i proponowanie działań innowacyjnych w pracy katechetycznej oraz zachęcania i wspierania nauczycieli do rozwijania aktywności fizycznej. Sieć rozpoczyna swoje działanie 02 września 2023 r. a zakończy 01 czerwca 2024 r.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Spotkanie ze śmiercią, które budzi do życia – 5.12.2023 r., godz. 17.00-19.15, szkolenie stacjonarne w PCEN – 3 godz. dyd. prowadzący: Ewa Liegman, Teresa Michalska
  „Skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dokładamy życia do każdego dnia”
  Spotkanie z przedstawicielką Hospicjum Pomorze Dzieciom, Hospicjum Perinatalnego Tulipani i Centrum eMOCja.
  Zapraszamy w podróż, w głąb serca, w poszukiwaniu wewnętrznego pokoju z przypowieściami o śmierci, a więc zbliżającymi do wieczności, gdzie zapala się nowa perspektywa: NADZIEJA.  
  Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: kim jestem? Jak przetrwać noce życia? Wyjść z kryzysów z MOCĄ? Czy naprawdę wierzę w życie po śmierci? Dlaczego się boję? Czy można budować relację z kimś, kogo fizycznie nie ma już obok nas? Jak towarzyszyć dzieciom i młodzieży w stratach i kryzysach, w tym myślach i próbach samobójczych? 
  Budzikiem – pobudką najczęściej w naszym życiu są zdarzenia odciskające głęboki ślad w naszym sercu: śmierć bliskiej osoby, informacja o nieuleczalnej diagnozie, złamane serce.  
  Dowiedziemy, że idea hospicyjna jest obecna w każdym miejscu, niezależnie od wykonywanych zadań.  
  Przed nami spotkanie ze zmiennością i stratą, sposobami radzenia sobie w chwilach trudnych. 
 2. Trening emocjonalny – „moc w słabości się doskonali” – 19.02.2024 r., godz. 17.00-19.15, szkolenie stacjonarne w PCEN – 3 godz. dyd. prowadzący: Ewa Liegman, Teresa Michalska, ks. Andrzej Bulczak
  Trening emocjonalny, jako wyposażenie w narzędzia do codziennego zmagania się, umożliwiającego przechodzenie przez kryzysy mocniejszym. Zespół Hospicjum i centrum wsparcia po stracie emocja na co dzień towarzyszy osobom w obliczu nieuleczalnej choroby i żałoby. Śmierć jest bardzo wymagającą i surową nauczycielką, która pomaga przebudzić się do pełni życia. Szukać Boga. Młodzież i dzieci doświadczają śmierci na wielu poziomach swojej codzienności, nie widząc sensu. W czasie naszej emocjonalnej podróży przejdziemy przez następujące punkty, by wzmocnić nauczycieli religii w rozmowach o tym co najtrudniejsze: Chaos - od którego powstał świat, Strach – to on jest tchórzem, Poczucie winy – mistrzowie kamuflażu, Wstyd – siła przeciwnika, Żal – wytrzymać ciosy i zaczekać do końca historii, Apatia – środek nocy – co po serii przegranych? O czym marzy człowiek ostatniego dnia swojego życia? A Ty? Złość – co za siła! Akceptacja – BICEPSY CHARAKTERU, Odwaga Wojownika – spotkanie z Bogiem w głębi serca.
 3. Pierwsze i ostatnie uderzenie serca. Spotkanie ze śmiercią, które budzi do życia – 6.06.2024 r., godz. 17.30-19.30, szkolenie stacjonarne w PCEN – 3 godz. dyd. prowadzący: Ewa Liegman, Teresa Michalska, ks. Andrzej Bulczak
  Pierwsze i ostatnie uderzenie serca. Spotkanie z ideą hospicjum perinatalnego TuliPani. Podczas warsztatów wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie: co tak naprawdę oznacza postawa: "bycia za życiem"? Jak w niej dojrzewać? Jak prowadzić dzieci i młodzież? Jak rozmawiać wśród chaosu informacyjnego?

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez min. 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

korelacja nauczania religii z edukacją szkolną:

 • początek świata i sens historii;
 • fundament wartości etycznych;
 • funkcja religii w kulturze;
 • przeznaczenie człowieka;
 • relacja ze środowiskiem naturalnym.

a także:

 • więź z Bogiem i bliźnim;
 • życie i formy kultu świętych;
 • tradycja, która niesie wiarę.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  30 godz. dydaktycznych

Termin:

2 września 2023 (sobota) - 8 czerwca 2024 (sobota)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: t.michalska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół podstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia