Kreatywna praca z książką. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarzy

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach I-III  (I etap edukacyjny), nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele-bibliotekarze.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Nasz cel to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Książki, słowa i ekspresja plastyczna staną się punktem wyjścia do wspólnej pracy.

Spotkania stacjonarne (w razie konieczności online).
Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 

 1. Spotkanie organizacyjne – planowanie pracy sieci. Wielka wartość Konkursów Pięknego Czytania  29.09.2023 r., godz. 15.30–17.00, warsztaty stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Dominika Ringwelska
  To pierwsze (z pięciu) spotkanie uczestników sieci będzie poświęcone planowaniu pracy na rok szkolny 2023/2024. Po części organizacyjnej zajmiemy się wymianą doświadczeń dotyczących przygotowania i poprowadzenia Konkursów Pięknego Czytania. Zastanowimy się, jaką funkcję pełnią w promowaniu czytelnictwa, budzeniu zainteresowania wartościową literaturą, prezentowaniu własnych umiejętności uczniów oraz kształceniu doskonalenia pięknego i głośnego czytania.
 2. Dzieci czytają! – Jak zorganizować maraton czytelniczy?  17.11.2023 r., godz. 15.30–17.00, warsztaty stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Dominika Ringwelska
  To drugie (z pięciu) spotkanie uczestników sieci. Bardzo ważnym zagadnieniem jest dla nas promocja czytelnictwa. Jednym z działań tego obszaru jest organizowanie maratonów czytelniczych. Zajmiemy się wymianą doświadczeń dotyczących przygotowania i poprowadzenia takich wydarzeń. Zastanowimy się, jaką rolę spełniają maratony czytelnicze w budzeniu zainteresowania wartościową literaturą oraz budowaniu własnych doświadczeń czytelniczych uczniów.
 3. Świąteczno-zimowa literatura dla dzieci  1.12.2023 r., godz. 15.30–17.00, warsztaty stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Dominika Ringwelska
  To trzecie z pięciu spotkań uczestników sieci. Nasz cel to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. „Świąteczno-zimowa literatura dla dzieci” – to obszar naszych działań na tym spotkaniu. Porozmawiamy o nowych książkach o tematyce świąteczno-zimowej. Wymienimy się pomysłami na kreatywne, wyjątkowe, nastrojowe prace, które będą korespondować z literaturą.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej:

I.              Edukacja polonistyczna

1.             Osiągnięcia w zakresie słuchania.
2.             Osiągnięcia w zakresie mówienia.
3.             Osiągnięcia w zakresie czytania.
4.             Osiągnięcia w zakresie pisania.
5.             Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego.
6.             Osiągnięcia w zakresie samokształcenia.

V.            Edukacja plastyczna

1.             Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń.
2.             Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej.
3.             Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

29 września 2023 (piątek) - 30 kwietnia 2024 (wtorek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Dominika Ringwelska grafika

Dominika Ringwelska

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji polonistycznej i kulturalno-artystycznej

e-mail: dominika.ringwelska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 02

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Język polski i wiedza o kulturze