Literatura i teatr – sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z doradcą metodycznym

Literatura i teatr – sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z doradcą metodycznym

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas zero powiatu kościerskiego, starogardzkiego, gdańskiego i miasta Gdańsk.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem warsztatów w ramach sieci „Literatura i teatr” jest rozwijanie umiejętności twórczych z zakresu edukacji teatralnej i kulturowej. Prowadzący warsztaty z pomocą „znanych i nieznanych” ćwiczeń i gier teatralnych, z wykorzystaniem dostępnych w szkole i jej otoczeniu przestrzeni i przedmiotów, zachęcają do aktywnego działania wokół lektury szkolnej. Uczą nieszablonowego i poza schematami czytania lektur oraz podejścia do znanych gier i technik teatralnych. Dzięki tym ćwiczeniom nauczyciele i uczniowie twórczo się aktywizują, aby w sposób pełny zabawy teatralnej mieć frajdę z lekcji.

 

Cykl spotkań obejmuje następujące tematy:

1.    Przedmiot i przestrzeń

2.    Forma w ruchu – taniec kreatywny

3.    Teatr na podwórku szkolnym.

Podczas warsztatów poszukamy odpowiedzi na poniższe pytania:

Jak budować wypowiedź artystyczną za pomocą przestrzeni, przedmiotów? Jak lektura może nas inspirować do działania? Jak w znanych i nieznanych ćwiczeniach, technikach, metodach znaleźć pomysł, temat do zbudowania wypowiedzi teatralnej? Co może się stać początkiem naszej teatralnej podróży?

 

Będziemy również czerpać z obszarów teatru plastycznego, teatru formy, tańca kreatywnego, metod dramy, performansu, działań ulicznych, edukacji somatycznej, arteterapii. Obszarem naszych poszukiwań będzie także nowa pedagogika teatralna.

Liderzy sieci: Monika Tomczyk i Adam Gibki

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Przedmiot i przestrzeń – teatralny wehikuł do działań z lekturą szkolną – 15.02.2023 r., godz. 16.30–18.45, warsztaty stacjonarne, Teatr Miniatura  3 godziny dydaktyczne, prowadzące: Monika Tomczyk, Adam Gibki i Ewa Jura-Ilis
  Podczas praktycznych warsztatów poszukamy sposobów na projektowanie lekcji z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych. Po wykonaniu naszego doświadczenia zbierzemy zestaw praktycznych ćwiczeń, pomysłów, scenariuszy, które będziemy mogli wykorzystać w klasie podczas lekcji. Staniemy się kreatorami twórczych lekcji pełnych teatralnych przygód.
 2. Forma w ruchu – taniec kreatywny – 8.03.2023 r., godz. 16.30–18.45, warsztaty stacjonarne, Teatr Miniatura  3 godziny dydaktyczne, prowadzące: Monika Tomczyk, Adam Gibki i Ewa Jura-Ilis
 3. Teatr na podwórku szkolnym – 17.05.2023 r., godz. 16.30–18.45, warsztaty stacjonarne, Teatr Miniatura  3 godziny dydaktyczne, prowadzące: Monika Tomczyk, Adam Gibki i Ewa Jura-Ilis
  Podczas warsztatów dowiemy się, jak projektować lekcje z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych. Dzięki temu twórczemu doświadczeniu stworzymy zestaw praktycznych ćwiczeń, pomysłów i scenariuszy do wykorzystania w klasie podczas lekcji. Staniemy się kreatorami twórczych zajęć pełnych teatralnych przygód.

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w warsztatach przez 80% czasu ich trwania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

program oparty jest na nurcie pedagogicznym: sztuka w edukacji (jako estetyczny nurt wychowania oraz plan daltoński). 

Zagadnienia z podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej:

– organizacja zajęć wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzeba jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, z uwzględnieniem możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;

– wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  9 godz. dydaktycznych

Termin:

15 lutego 2023 (środa) - 17 maja 2023 (środa)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

45

Koordynator:

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kaczmarska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"