Nauczyciele WF inspirują się – sieć współpracy i samokształcenia

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele wychowania fizycznego powiatu kościerskiego, starogardzkiego oraz gdańskiego i miasta Gdańsk.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Szkoła nieustannie zmienia się, stawiając przed nami nowe wyzwania. Dlatego chciałabym zaprosić nauczycieli WF z województwa pomorskiego, na spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Sieć „Nauczyciele WF inspirują się” ma być przestrzenią edukacyjną, w której będziemy dzielić się twórczymi pomysłami i dobrymi praktykami.

W bieżącym roku szkolnym planuję podjąć tematykę związaną ze zmianą podstawy programowej w wyniku wprowadzenia projektu „Sportowe Talenty”; planowanie i ocenianie w ramach cyklu zajęć z diagnozy sprawności fizycznej, dwa szkolenia poświęcone ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego oraz warsztaty z aktywności fizycznej: mini siatkówka oraz mini koszykówka.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Nauczyciele WF inspirują się – sieć współpracy. Inauguracja  19.10.2023 r., godz. 19.00–20.30, spotkanie online  2 godz. dydaktyczne, prowadząca: dr Małgorzata Pogorzelska
  Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym dotyczyć będzie zadań, których podejmuje się nauczyciel WF. Będzie też okazja do wstępnej diagnozy potrzeb oraz wyznaczenie kierunku działań w środowisku szkolnym.
 2. Sportowe talenty a diagnoza sprawności fizycznej w szkole  9.11.2023 r., godz. 15.30–17.00, warsztaty stacjonarne  2 godz. dydaktyczne, prowadzące: dr Małgorzata Pogorzelska, Joanna Klonowska
  Zapraszamy na warsztaty, podczas których omówimy charakterystykę testów sprawności wynikających z programu „Sportowe talenty”, wykonamy testy w praktyce oraz zapoznamy się z narzędziem samooceny sprawności i zdrowia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  Zapraszamy w stroju sportowym dostosowanym do warunków pogodowych (spotkanie odbędzie się poza budynkiem i w budynku szkolnym).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach przez minimum 80% czasu ich trwania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

cele kształcenia – wymagania ogólne

I.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego

oraz sprawności fizycznej.

II.Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności

fizycznej.

IV.Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem

oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  8 godz. dydaktycznych

Termin:

19 października 2023 (czwartek) - 29 maja 2024 (środa)

Spotkania odbywać się będą cyklicznie (co 2 miesiące) w formie stacjonarnej (sale gimnastyczne zaprzyjaźnionych szkół) oraz zdalnie (platforma Teams).

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

dr Małgorzata Pogorzelska grafika

dr Małgorzata Pogorzelska

nauczyciel-doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego

e-mail: m.pogorzelska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego