Plastyka dla Plastyków – sieć plastyków: nauczycieli edukacji plastycznej – spotkania online

Adresaci:

nauczyciele plastyki, edukacji artystycznej, wiedzy o kulturze i sztuce.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podczas spotkań sieci nauczyciele wymieniają się doświadczeniami, wspólne rozwiązują problemy, wzajemne się inspirują i wspierają w codziennej pracy dydaktycznej.

Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym dotyczyć będzie zadań, których podejmuje się nauczyciel – plastyk. Jest to też okazja do wstępnej diagnozy potrzeb nauczycieli plastyki oraz wyznaczenie kierunku działań w środowiskach szkolnych. Słów kilka będzie o konkursach, projektach i innowacjach artystycznych.

Tematy poruszane w bieżącym roku szkolnym będą dotyczyły m.in. pracy z dziećmi z deficytami zdrowotnymi oraz z uczniami w kryzysie psychicznym, a także wzmocnienia aktywności uczniów podczas zajęć plastycznych poprzez działania projektowe.

Przedstawione zostaną także formy działań, które warto zastosować podczas lekcji plastyki i dodatkowych zajęć szkolnych. Omówimy napotykane w pracy nauczyciela problemy oraz podejmowane w tej sytuacji działania twórcze – plastyczne.

Ponadto porozmawiamy o możliwościach, jakie mają nauczyciele podążający drogą awansu zawodowego.

Tematyka spotkań sieci Plastyka dla Plastyków zostanie dostosowana do potrzeb i zainteresowań grupy.

 

Podczas ostatniego spotkania sieci  zaproponowane zostaną przyszłe spotkania na kolejny rok szkolny.

 

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Plastyka rozwiązuje, aktywuje, nastraja… – 26.09.2023 r., godz. 17.00-18.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Douri

  Jest to spotkanie inaugurujące – przeprowadzimy diagnozę potrzeb oraz porozmawiamy o twórczych działań plastycznych, które rozwiązują problemy szkolne, aktywują uczniów do działań i pozytywnie nastrajają nie tylko ich, lecz także nauczycieli.

  Porozmawiamy o dobrze prowadzonych projektach, innowacjach oraz konkursach dla uczniów.

 2. Arteterapia na plastyce czyli o technikach artystycznych (techniki rysunku)  wykorzystanych  na zajęciach plastyki z dziećmi i młodzieżą – 28.11.2023 r., godz. 16.00-18.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Douri
  Spotkanie drugie sieci „Plastyka dla Plastyków” będzie dotyczyło napotkanych problemów  w pracy nauczyciela. Dostosowania edukacyjne dla uczniów - w jaki sposób dopasować do całego zespołu klasowego).
  Będzie o działaniach twórczych – plastycznych, które pozytywnie wpływają i niwelują różne napotkane problemy w pracy z uczniami.
  Będziemy rozmawiać o różnych technikach artystycznych, które wykorzystuję w arteterapii i w pracy z uczniami na lekcji plastyki.
  Techniki wyciszające, relaksacyjne i wydłużający koncentrację zapożyczone z arteterapii.
  Opowiem o technikach rozwijających nie tylko grafomotorykę małą ale również postrzeganie przestrzenne.
  Będziemy dzielić się doświadczeniem.
  Serdecznie zapraszam na spotkanie. Usiądziemy wygodnie i porozmawiamy.

 3. Plastyka dla maluchów cz.1 – 22.02.2024 r., godz. 17.30-18.30, spotkanie online – 1 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Douri
  Szkolenie składające się z kilku krótkich spotkań, które dotyczyć spojrzenia na edukację plastyczną w kontekście rozwoju , poznawczego, psychomotorycznego, grafomotorycznego, komunikacyjnego i społecznego dziecka. Część pierwsza wprowadza w świat prawidłowego rozwoju dziecka
  Rozwój dziecka to temat, który warto przypomnieć, gdyż będzie pojawiał się i odnosił do działań z obszaru edukacji plastycznej.
  Rozwój dziecka w tym psychomotoryka jest wprowadzeniem w obszar sensoplastyczny  i grafomotoryczny dziecka, który będzie omawiany w kolejnych spotkaniach.
  Szkolenia będą stanowiły inspirację do działań z dziećmi w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
  Szkolenia online skierowane są do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi.
  Szkolenie będzie podzielone na kilka krótkich część, różnych tematycznie a jednak tworzących jedną całość.
  Celem każdego spotkania będzie spojrzenie na rozwój dziecka w kontekście rozwoju motorycznym i sensoplastycznym.

  Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

  - jak przebiega rozwój dziecka od narodzin do wieku przedszkolnego-szkolnego

  - jak zaciekawić, rozwijać umiejętności psychomotoryczne i poznawcze u małych dzieci,,

  - jak pracować z dziećmi z różnymi deficytami zdrowotnymi i edukacyjnymi.

  - w jaki sposób włączać rodziców, opiekunów do rozwoju w/w umiejętności u małych dzieci,

  - jak rozpocząć interesujące zajęcia z najmłodszymi dziećmi

  Uważam, że ta krótka forma szkolenia (45 minut)  online zainteresuje Państwa najbardziej,

   Rozwój dziecka – czyli część pierwsza stanowi fundament kolejnych spotkań dotyczących sensoplastycznych i grafomotorycznych  działań dziecka.

  Gwarantuję , że będziecie Państwo mogli w wygodnej i dogodnej dla Was przestrzeni  uczestniczyć w prowadzonym przeze mnie szkoleniu, zabierając ze sobą garść inspiracji.

  Szkolenie przygotowałam  z myślą o wykorzystaniu praktycznych działań, które zainspirują Państwa: nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych  oraz terapeutów do pracy z dziećmi i wdrażaniu elementów sensoplastycznych i grafomotorycznych w obszar działań edukacyjnych.

 4. Arteterapia nie tylko w teorii – 21.03.2024 r., godz. 17:00-18:30 , spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Douri
  Na spotkaniu zapoznamy się z możliwościami wykorzystania działań plastycznych w terapii oraz terapii w edukacji plastycznej. Poznamy wpływ na rozwój psychospołeczny i poznawczy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  Temat spotkania „Arteterapia nie tylko w teorii” to spotkanie poszerzające metodyczne działania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
  Przedstawione zostaną metody pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych oraz deficytach zdrowotnych.
  Serdecznie zapraszam na krótkie szkolenie w ramach spotkania sieci.

 5. Arteterapia nie tylko w teorii…cz.2. Bajkowy świat sztuki – 16.05.2024 r., godz. 17:00-18:00 , spotkanie online – 1 godz. dyd. prowadząca: Jasmine Al-Douri

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Uzyskanie zaświadczenia  udziału we wszystkich spotkaniach- obecność przez 80 % czasu trwania spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

odniesienie do zapisów podstawy programowej w zakresie plastyki.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  8 godz. dydaktycznych

Termin:

26 września 2023 (wtorek) - 31 maja 2024 (piątek)

Spotkania sieci Plastyka dla Plastyków odbywać się będą online, na platformie Teams.

Wszystkie spotkania sieci prowadzone będą online.

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Jasmine Al-Douri grafika

Jasmine Al-Douri

nauczyciel doradca metodyczny ds. plastyki

e-mail: j.al-douri.doradca@pcen.gda.pl

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Plastyka. Edukacja plastyczna