Projekt: język polski. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli_nauczycielek języka polskiego szkół podstawowych

Adresaci:

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego z miasta Gdańska, powiatu gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

„Projekt: język polski” to sieć dla osób uczących języka polskiego w szkołach podstawowych. Od roku szkolnego 2023/2024 będę miała przyjemność współtworzyć ją z nauczycielami_nauczycielkami z woj. pomorskiego. Zapraszam wszystkich, którzy chcą w ciekawy sposób nie tylko realizować podstawę programową z języka polskiego, ale przede wszystkim tworzyć zajęcia na miarę edukacji XXI wieku, m.in. opartą na kształtowaniu ważnych kompetencji przyszłości: krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kreatywności. Wszystko to jest możliwe, gdy pomyśli się o języku polskim w kontekście projektu łączącego treści teoretyczne z działaniami projektowymi.

Każde spotkanie będzie oscylować wokół propozycji kreatywnych lekcji, a także aktywności związanych z wdrażaniem ciekawych propozycji zajęć ze strony uczestników_uczestniczek sieci.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Spotkanie inauguracyjne – 28.10.2023 r., godz. 10.00–11.30, szkolenie online – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Justyna Wołoszyk-Brzezińska
  Pierwsze spotkanie to inauguracja sieci współpracy nauczycieli_nauczycielek języka polskiego szkół podstawowych „Projekt: język polski” – rozmowa o założeniach, celach i tematyce spotkań.
  Każdy będzie miał możliwość praktycznego przećwiczenia, wypróbowania propozycji na ciekawe zajęcia z cyklu „Zabierz ze sobą do szkoły”.
 2. Spotkanie drugie – 16.12.2023 r., godz. 10.00–11.30, szkolenie online – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Justyna Wołoszyk-Brzezińska
 3. LEGO-LOGOS (Mali Rebelianci) – metoda czytania i analizy tekstów kultury wg dr. J. M. Spychały – 27.02.2024 r., godz. 16.30–18.30, spotkanie stacjonarne – Biblioteka pod kotem i Myszą, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Lelewela 21/22
  – 2,5 godz. dydaktyczne, prowadząca: Justyna Wołoszyk-Brzezińska
  Trzecie spotkanie sieci poświęcone będzie Małym Rebeliantom – metodzie LEGO-LOGOS, czyli czytaniu i budowaniu zrozumienia tekstu literackiego, filozoficznego.
  Podczas spotkania uczestnicy_uczestniczki:
  – zapoznają się z aktywizującymi metodami czytania i analizy tekstów kultury,
  – wezmą udział w zadaniach z wykorzystaniem metody LEGO-LOGOS,
  – otrzymają inspiracje do zajęć edukacyjnych.
  Warto tu być!
 4. O metodach aktywizujących podczas czytania i analizy tekstów kultury – 26.04.2024 r., godz. 16.00–17.30, spotkanie stacjonarne – Biblioteka pod kotem i Myszą, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Lelewela 21/22, prowadząca: Justyna Wołoszyk-Brzezińska
  Podczas spotkania uczestnicy_uczestniczki:
  – dowiedzą się, czym są kompetencje 4K (komunikacja, kooperacja, krytyczne myślenie, kreatywność) i jak można je kształtować podczas lekcji języka polskiego;
  – wezmą udział w zadaniach rozwijających poszczególne umiejętności;
  – otrzymają sprawdzone inspiracje do zajęć edukacyjnych (materiały dydaktyczne);
  – dostaną spis książkowych inspiracji do pogłębiania zagadnień wokół kompetencji 4K (bibliografia).
 5. Spotkanie podsumowujące pracę sieci – 08.06.2024r.,  godzina 10.00-12.00, spotkanie online na platformie clickmeeting
  – 2 godziny dydaktyczne, prowadząca: Justyna Wołoszyk-Brzezińska 

   

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach przez minimum 80% czasu ich trwania.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

28 października 2023 (sobota) - 8 czerwca 2024 (sobota)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

40

Koordynator:

Justyna Wołoszyk-Brzezińska grafika

Justyna Wołoszyk-Brzezińska

nauczyciel-doradca metodyczny ds. języka polskiego

e-mail: j.woloszyk-brzezinska.doradca@pcen.gda.pl