Przedsiębiorczy nauczyciel. Sieć nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania szkół ponadpodstawowych

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem sieci jest m.in.:

 • wsparcie nauczycieli podstaw przedsiębiorczości podczas wprowadzania nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, a także nauczycieli-doradców zawodowych pracujących z uczniami i innymi nauczycielami oraz wychowawcami;
 • poszukiwanie metod skutecznego realizowania projektów edukacyjnych oraz przygotowanie nauczycieli do roli eksperta i egzaminatora przedmiotu maturalnego biznes i zarządzanie.


  Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.
 1. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz biznesu i zarządzania – nowe otwarcie – 11.09.2023 r., godz. 15.30-17.00, spotkanie stacjonarne – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Zawiązanie sieci, określenie warunków współpracy, oczekiwań uczestników, terminów i tematyki spotkań oraz ich form (stacjonarna/zdalna).
 2. Nauczanie metodą projektową na podstawach przedsiębiorczości, oraz biznesu i zarządzania – 30.10.2023 r., godz. 14.30-16.00, spotkanie stacjonarne, XX LO w Gdańsku – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Spotkanie sieci, określenie metod projektu w wykorzystaniu pracy zespołowej uczniów.
 3. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz biznesu i zarządzania – nowe otwarcie – 20.11.2023 r., godz. 14.30-16.00, spotkanie stacjonarne, XX LO w Gdańsku, sala nr 101 – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

co najmniej 80-procentowa obecność.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537, z 2022 r. poz. 622 i 1705 oraz z 2023 r. poz. 314).

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  20 godz. dydaktycznych

Termin:

11 września 2023 (poniedziałek) - 30 czerwca 2024 (niedziela)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

15

Koordynator:

Piotr Gwit grafika

Piotr Gwit

nauczyciel doradca metodyczny ds. podstaw przedsiębiorczości

e-mail: p.gwit.doradca@pcen.gda.pl