Sieć nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Sieć została stworzona z myślą o nauczycielach języka polskiego ze szkół podstawowych, którzy chcą rozwijać swój warsztat pracy oraz wymieniać się pomysłami na twórcze i ciekawe lekcje języka polskiego. Podczas naszych spotkaniach będziemy dzielić się dobrymi praktykami i szukać nowych sposobów efektywnej pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (także uczniami z doświadczeniem migracyjnym). Wspólnie znajdziemy rozwiązania pomagające oswoić lektury obowiązkowe, zagadnienia językowe, dłuższe formy wypowiedzi pisemnej oraz inne codzienne polonistyczne problemy. Tematem naszych spotkań będzie także przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chętnych do współpracy!

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Nowy rok szkolny – nowe polonistyczne wyzwania – 26.10.2023 r., godz. 14.30–16.30, spotkanie stacjonarne, Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Anna Listewnik
  ​​​​​​​Celem spotkania jest wymiana doświadczeń – podzielenie się potrzebami i oczekiwaniami oraz opracowanie tematów i harmonogramu spotkań. Porozmawiamy o polonistycznych wyzwaniach w nowym roku szkolnym.
  W trakcie spotkania dokonamy wyboru zagadnień z podstawy programowej.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

minimum 80% obecności na spotkaniach sieci.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

26 października 2023 (czwartek) - 20 czerwca 2024 (czwartek)

Praca w trybie stacjonarnym – w Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku i innych szkołach, oraz zdalnym – platforma MS Teams.

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

10

Koordynator:

Anna Listewnik grafika

Anna Listewnik

nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego

e-mail: a.listewnik.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego