Sieć nauczycieli komiksu

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół nauczycieli z różnych szkół, który w zorganizowany sposób współpracuje ze sobą.

 

Sieć dotycząca komiksu jest skierowana do nauczycieli wykorzystujących w swoim warsztacie pedagogicznym komiks, zainteresowanych nim, a także chcących poznać sztukę komiksu.

 

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

 

CELE DZIAŁANIA NASZEJ SIECI

– dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

– nabywanie nowych umiejętności i wiedzy

– wspólne działania – jeden cel

– zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami

– wymiana doświadczeń.

 

W SIECI, CZYLI UCZĄCEJ SIĘ SPOŁECZNOŚCI ZAWODOWEJ, WSZYSCY JEJ CZŁONKOWIE:

– są zaangażowani w proces uczenia się

– uczą się zespołowo – od innych i z innymi

– dostrzegają, że podstawą uczenia się są problemy wynikające z praktyki

– uczą się, działając; działają, ucząc się

– pamiętają, że miarą efektywności uczenia się są postępy uczniów.

 

 1. Komiks jako narzędzie dydaktyczne  – 12.02.2022 r., godz. 9.00-11.15, szkolenie online – 3 godz. dyd. prowadzący: Sebastian Pilich

  Jest to pierwsze spotkanie sieci.
  W ramach sieci planujemy:

  – wymianę opinii, doświadczeń, przykłady wykorzystania komiksu,

  – spotkania tematyczne (komiks historyczny, fantastyczny, językowy, pedagogiczny, przygodowy i pozostałe),

  – wizyty zaproszonych gości (rysownicy i popularyzatorzy komiksu),

  – wymienianie się komiksami (również online),

  – warsztaty graficzne (nauka posługiwania się programami graficznymi),

  – propozycje uczestników sieci, ich pomysły (np. spotkania integracyjne, zloty komiksowe, strona WWW itp).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

obszary oddziaływania w ramach ZSU 2030 (część szczegółowa):

 1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące.
 3. Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  9 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

12 lutego 2022 (sobota) - 27 czerwca 2022 (poniedziałek)

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Sebastian Pilich grafika

Sebastian Pilich

Starszy specjalista ds. IT i zdalnej edukacji / Licencjonowany pilot bezzałogowych statków powietrznych

e-mail: sebastian.pilich@cen.gda.pl

tel. +48 58 340 41 66

Zobacz stronę projektu Zdolni z Pomorza

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta  w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym tutaj. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95