Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego „Mała zmiana, duży efekt” w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego „Mała zmiana, duży efekt” w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego z pomorskich szkół*; pierwszeństwo naboru: nauczyciele języka angielskiego ze szkól objętych grantem realizowanym w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.   *ze względu na założenia projektu dotyczące grup docelowych preferowany jest udział nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych 

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Rejestracja do 10 lipca 2024 r.

Jak budować środowisko wspierające skuteczne uczenie się języka angielskiego przez uczniów szkoły podstawowej? Jak aktywizować uczniów? Jak wykorzystywać narzędzia cyfrowe? Jakie drobne zmiany warto wprowadzić w swojej pracy dydaktycznej, aby uzyskiwać jeszcze lepsze efekty kształcenia, m.in. w kontekście wyników egzaminu ósmoklasisty? Odpowiedzi na powyższe pytania poszukamy wspólnie w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego „Mała zmiana, duży efekt” – zapraszamy!

Praca sieci obejmuje 6 spotkań (2 stacjonarne i 4 zdalne) oraz zadania wdrożeniowe do wykonania pomiędzy spotkaniami.

Harmonogram:

1. 14 września 2024 (sob.), 9.30-12.45, spotkanie stacjonarne, PCEN, s. 314

2. 21 października 2024 (pon.), 17.00-18.30, spotkanie online, ClickMeeting 

3. 18 listopada 2024 (pon.), 17.00-18.30, spotkanie online, ClickMeeting

4. 13 stycznia 2025 (pon.), 17.00-18.30, spotkanie online, ClickMeeting

5. 15 marca 2025 (sob.), 9.30-12.45, spotkanie stacjonarne, PCEN, s. 314

6. 2 kwietnia 2025 (śr.)., 17.00-18.30, spotkanie online, ClickMeeting

Rejestracja kandydatów do udziału w pracy sieci odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/2oSjsL4nMxDiAKHfA

Zapraszamy po 1 nauczycielu języka angielskiego z danej szkoły.

Osoby zakwalifikowane do udziału w sieci zostaną poproszone o wypełnienie dokumentów uczestnika projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Warunki uzyskania zaświadczenia:

  • obecność przez co najmniej 80% czasu trwania zajęć
  • aktywny udział w pracy warsztatowej podczas spotkań stacjonarnych oraz zdalnych (użycie mikrofonu i kamery)
  • wykonanie krótkich zadań praktycznych pomiędzy spotkaniami.

Odniesienie do podstawy programowej: 

treści podstawy programowej (2017 z późn. zm.)   dla szkoły podstawowej z języka obcego nowożytnego w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także reagowania na wypowiedzi oraz przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  16 godz. dydaktycznych

Termin:

14 września 2024 (sobota) - 2 kwietnia 2025 (środa)

1. 14 września 2024 (sob.), spotkanie stacjonarne

2. 21 października 2024 (pon.), spotkanie online 

3. 18 listopada 2024 (pon.),  spotkanie online

4. 13 stycznia 2025 (pon.), spotkanie online

5. 15 marca 2025, (sob.), spotkanie stacjonarne

6. 2 kwietnia 2025 (śr.)., spotkanie online

Cena:

forma bezpłatna

Inne uwagi:

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021–2027.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne