Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

Adresaci:

nauczyciele matematyki szkół podstawowych i średnich.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Gorąco zapraszam nauczycieli matematyki na sobotnie spotkania. Na co dzień nie mamy okazji się spotkać, wymienić doświadczeniami, wrażeniami z pracy. Nawet w pokoju nauczycielskim trudno znaleźć chwilę na rozmowę o… pracy. W czasie tych godzin porozmawiamy zarówno o matematyce, jak i o tym, co sprawia nam trudność, z czym sobie poradziliśmy i w jaki sposób. Zawód nauczyciela to nie tylko nauczanie konkretnego przedmiotu. Kryje się w nas, zależy od tego, czym się interesujemy, jakie mamy pasje. Znajdźmy czas i na tę stronę naszej pracy.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Spotkanie sieci  25.11.2023 r., godz. 10.00–11.30, spotkanie stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadząca: dr Beata Kuna
 2. Spotkanie drugie  20.01.2024 r., godz. 10.00–11.30, spotkanie stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadząca: dr Beata Kuna
 3. Spotkanie trzecie  16.03.2024 r., godz. 10.00–11.30, spotkanie stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadząca: dr Beata Kuna
  Na tym spotkaniu swoim doświadczeniem w gamifikacjach w szkole podstawowej podzieli się Pan Szymon Groński – nauczyciel matematyki. Gorąco zapraszam.
 4. Spotkanie czwarte  20.04.2024 r., godz. 10.00–11.30, spotkanie stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadzący: dr Beata Kuna, Tomasz Szostak
  Pan Tomasz Szostak, student 5-tego roku matematyki na Uniwersytecie Gdańskim zapozna nas z metodą Petera Liljedahla, a następnie tą metodą rozwiążemy zadanie
 5. Spotkanie piąte – 25.05.2024 r., godz. 10.00–11.30, spotkanie stacjonarne w PCEN  2 godz. dydaktyczne, prowadzący: dr Beata Kuna, Tomasz Szostak
  Gorąco zapraszam Państwa na ostatnie spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki w tym roku szkolnym. Odbędzie się ono w dniu 25 maja w godzinach 10.00-11.30 w PCEN w Gdańsku. Na ostatnim spotkaniu tak się zagadaliśmy na temat metody nauczania wprowadzanej przez dra Petera Liljedahla, że nie zdążyliśmy przejść do części praktycznej. Dlatego to spotkanie w części poświęcimy właśnie rozwiązywaniu prostych zadań. Pan Tomasz Szostak, student 2. semestru 2. roku studiów magisterskich matematyki na Uniwersytecie Gdańskim poprowadzi właśnie tę część praktyczną. W drugiej części Pani Monika Nadolska, nauczycielka matematyki w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, podzieli się z nami wiedzą dotyczącą GeoGebry. Temat tej godziny: Przykłady aktywności pomagające odkrywać własności obiektów matematycznych - poziom szkoły ponadpodstawowej.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego:
m
atematyka jest nauką, która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych aspektów działalności człowieka. Funkcjonowanie w konkretnych sytuacjach życiowych, rozwiązywanie typowych i nietypowych problemów, którym trzeba stawić czoła w różnych etapach życia, staje się łatwiejsze dzięki umiejętnościom kształconym przez matematykę. Podejmowanie właściwych decyzji, organizacja własnych działań czy precyzyjne porozumiewanie się często są niemożliwe bez umiejętności matematycznych. Znaczenie matematyki dla indywidualnego rozwoju jest nie do przecenienia.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

21 października 2023 (sobota) - 25 maja 2024 (sobota)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

dr Beata Kuna grafika

dr Beata Kuna

Nauczyciel-konsultant ds. matematyki

e-mail: beata.kuna@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 55