Sieć współpracy kierowników szkolenia praktycznego i nauczycieli przedmiotów zawodowych – branże kluczowe dla rozwoju regionu

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Zapraszamy do współpracy kierowników szkolenia praktycznego i nauczycieli przedmiotów zawodowych prowadzących kształcenie w branżach ważnych dla naszego regionu.

Utworzony zespół nauczycieli podejmie wyzwanie dotyczące rozwoju kompetencji zawodowych – kluczowych dla przyszłości naszego województwa, wymienionych w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Sieć współpracy i samokształcenia zajmie się diagnozowaniem oraz rozwiązywaniem problemów wynikających z kształcenia zawodowego, w tym związanych z organizacją i realizacją praktycznej nauki zawodu, przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych oraz uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż, możliwościami kształcenia dodatkowych umiejętności i zdobywania nowych uprawnień zawodowych, zmianami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa branżowego.

Podczas spotkań nauczyciele będą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami. Spotkania organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędą się głównie w formie zdalnej (wstępnie zaplanowano 4 spotkania online), ale możliwa będzie organizacja dodatkowych spotkań np. w formie wizyt studyjnych.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Diagnoza potrzeb sieci współpracy, zmiany w prawie oświatowym dotyczące szkolnictwa branżowego – 15.11.2023 r., godz. 15.00–16.30, spotkanie online – 2 godz. dydaktyczne, prowadzący: Tomasz Kąkol
  – zmiany w prawie oświatowym dotyczące szkolnictwa branżowego,
  – zmiany na pomorskim rynku pracy,
  – nowe zawody w szkolnictwie branżowym.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

1/ Obecność uczestnika na co najmniej dwóch spotkaniach sieci
2/ Uczestnik spełniający warunek 1. otrzyma zaświadczenie z wyszczególnionym zakresem tematycznym spotkań, na których był obecny.

Odniesienie do podstawy programowej: 

program działania sieci odnosi się do:

– „Ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” wymienionych w Załączniku 1 do rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, (Dz. U. poz. 316 ze zm.).

– Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, „Działanie 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych kadr uczących w edukacji formalnej”.

– Założeń przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie – część II” zawartych w projekcie RPS dla Województwa Pomorskiego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

8 listopada 2023 (środa) - 30 czerwca 2024 (niedziela)

Wstępnie zaplanowano 4 spotkania w formie zdalnej na platformie Google Meet. Gromadzenie i publikacja wypracowanych materiałów dydaktycznych odbywać się będzie z wykorzystaniem aplikacji Padlet.

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Tomasz Kąkol grafika

Tomasz Kąkol

wicedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

e-mail: tomasz.kakol@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 54

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Kształcenie zawodowe