Sieć współpracy nauczycieli kształcenia zawodowego – branże kluczowe dla rozwoju regionu

Sieć współpracy nauczycieli kształcenia zawodowego – branże kluczowe dla rozwoju regionu

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

 

Szanowni Państwo

w ramach projektu unijnego „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021–2027 serdecznie zapraszamy do budowania POMORSKIEJ SPOŁECZNOŚCI ZAWODOWCÓW, czyli kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Liczymy, że utworzony zespół nauczycieli i instruktorów zmierzy się z wyzwaniami dotyczącymi rozwoju kompetencji zawodowych, kluczowych dla przyszłości naszego województwa. PCEN, jako realizator projektu, proponuje Państwu:

– cykliczne spotkania z ekspertami z zakresu szkolnictwa zawodowego,

bezpłatne szkolenia branżowe organizowane w zakładach pracy,

– wymianę doświadczeń, zasobów, narzędzi dydaktycznych,

– nawiązanie i podtrzymanie relacji partnerskich w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia.

Zaplanowaliśmy łącznie 10 spotkań sieci realizowanych systematycznie do 31 października 2026 r. Spotkania odbywać się będą zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnie. Inauguracyjne spotkanie sieci ZAWODOWCÓW odbędzie się 15 maja br. o godzinie 12.00 w formie stacjonarnej, w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

 

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Spotkanie pierwsze – 15.05.2024 r., godz. 12.00–15.00, spotkanie w PCEN – 4 godz. dydaktyczne, prowadzący: Tomasz Kąkol

Harmonogram inauguracyjnego spotkania sieci (15.05.2024 r. godzina 12.00)

12.00

Przywitanie gości i uczestników sieci współpracy
Tomasz Kąkol, wicedyrektor PCEN w Gdańsku

 

12.15 – 12.30

 

Projekt „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” – planowane rodzaje wsparcia
Damian Orzeł, Kierownik Referatu Szkolnictwa Zawodowego w regionie, Departament Edukacji i Sportu UMWP

12.30-12.50

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza – propozycje współpracy na rzecz kształcenia zawodowego
Damian Mucha, prezes zarządu RIGP

12.50-13.05 

Działania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego podejmowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
Dominika Bielecka-Kokot, kierownik Zespołu ds. Szkolnictwa Zawodowego PSSE

13.05-13.20

Megatrendy kształtujące edukację zawodową na świecie
dr Katarzyna Pająk-Załęska, ekspertka merytoryczna Instytutu Badań Edukacyjnych

13.20-13.40

Model idealnej współpracy pracodawców z edukacją formalną w teorii i w praktyce  
Dorota Heiza, Główna specjalistka ds. badań i analiz, IBE
Ewa Detlaff, Kierownik szkolenia praktycznego; CKZiU nr 1 w Gdyni

13.40- 14.00

Przerwa kawowa

14.00-14.15

Przykład współpracy szkoły zawodowej z biznesem
Adam Dőring, menedżer kierunku Informatyka, Wydział Informatyki i Nowych Technologii, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

14.15 -15.00

Diagnoza potrzeb uczestników sieci współpracy i samokształcenia
Dyskusja

Tomasz Kąkol, wicedyrektor PCEN w Gdańsku

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność uczestnika na spotkaniach sieci ( każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie z wyszczególnionym zakresem tematycznym spotkań, na których był obecny).

Odniesienie do podstawy programowej: 

Program działania sieci odnosi się do:

- założeń projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” nr FEPM 05.08-IŻ-00-0074/23 finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027;

- „Ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” wymienionych w Załączniku 1 do rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, (Dz. U. poz. 316 ze zm.);

- Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, „Działanie 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych kadr uczących w edukacji formalnej”.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  15 godz. dydaktycznych

Termin:

15 maja 2024 (środa) - 31 października 2026 (sobota)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

75

Koordynator:

Tomasz Kąkol grafika

Tomasz Kąkol

wicedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

e-mail: tomasz.kakol@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 54

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Kształcenie zawodowe