STEAM-ujemy i eksperymentujemy – sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Sieć dla nauczycieli poświęcona eksperymentowaniu oraz wykorzystaniu podejścia STEAM.

Podejście STEAM, czyli łączenie elementów z dziedziny nauk przyrodniczych, matematyki, sztuki, technologii oraz projektowania bardzo dobrze wpisuje się w ideę nauczania wczesnoszkolnego.

Działania sieci będą skoncentrowanie na wdrażaniu myślenia naukowego od 1. etapu edukacyjnego, poszukiwaniu przykładów nowych, ciekawych doświadczeń, pomysłów na projekty STEAM-owe oraz dróg do kształtowania kompetencji badawczych uczniów, doskonaleniu eksperckiej wiedzy uczestników z obszaru nauk przyrodniczych i wymiany praktycznych spostrzeżeń. Tematyka sieci wspomaga kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych u uczniów.

Sieć jest współprowadzona przez biologa – nauczycielkę-konsultantkę PCEN oraz przez specjalistkę z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Zapraszamy do udziału nauczycieli i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowanych eksperymentowaniem, wzajemnym uczeniem się i współpracą.

W założeniu w ciągu roku szkolnego odbędą się 4 spotkania sieci – 2 spotkania od października do grudnia i 2 od stycznia do czerwca.

Spotkania zaplanowano w formie stacjonarne oraz zdalnej.

Terminy spotkań sieci w semestrze zimowym:

16 października 2023 r., godz. 17.00–18.30 (online)

9 grudnia 2023 r., godz. 10.00–13.00 (stacjonarnie – PCEN).

Terminy spotkań sieci od stycznia do czerwca zostaną ustalone z osobami uczestniczącymi w sieci.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 

 1. STEAM w edukacji wczesnoszkolnej – 16.10.2023 r., godz. 17.00–18.30, spotkanie online  2 godz. dydaktyczne, prowadzące: Magdalena Urbaś, Joanna Aleksandrowicz
  Celem spotkania jest zdiagnozowanie potrzeb uczestników i uszczegółowienie tematyki kolejnych spotkań w sieci. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia i zasady funkcjonowania sieci. Pracę sieci rozpoczniemy od wprowadzenia do podejścia STEAM w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego etapu edukacyjnego, przedstawimy przykłady działań i projektów STEAM-owych w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Praktykujemy STEAM – 9.12.2023 r., godz. 10.00–12.30, spotkanie w PCEN  3 godz. dydaktyczne, prowadzące: Magdalena Urbaś, Joanna Aleksandrowicz
  Celem  warsztatów jest wdrożenie uczestników w praktyczną realizację projektów STEAM-owych w edukacji wczesnoszkolnej. Podczas warsztatów zrealizujemy praktycznie przykładowe STEAMowe działania. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami.
 3. „Uwolnij Kopernika” STEAM owy escape room – 17.02.2024 r., godz. 10.00–12.30, spotkanie w PCEN  3 godz. dydaktyczne, prowadzące: Magdalena Urbaś, Joanna Aleksandrowicz
  Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli szkół podstawowych do wykorzystania metody escape roomu w edukacji przyrodniczej.
  Podczas warsztatu  zrealizujemy  escaperoom „Uwolnij Kopernika”, który miał swoja premierę podczas Forum KMO Klubów Młodego Odkrywcy w Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty odbędą się na dwa dni przed 551 rocznicą narodzin Mikołaja Kopernika.
  Myślą przewodnią warsztatów jest uczenie się przez działanie. Uczestnicy warsztatów  poznają w praktyce ideę escape roomów i ich zastosowania.
  W trakcie spotkania wykorzystane zostaną techniki stosunkowo łatwe do zastosowania w klasie i pozwalające uczestnikom stworzyć własny, szkolny escaperoom. Do zadań uczestników zostaną wplecione eksperymenty, które będzie można przeprowadzić w szkole z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, bezpiecznych dla uczniów.
  Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.
 4. Obserwacje przyrodnicze na wiosnę i lato – 20.05.2024 r., godz. 16.30–18.00, spotkanie online  2 godz. dydaktyczne, prowadzące: Magdalena Urbaś, Joanna Aleksandrowicz
  Majowe  spotkanie będzie okazją do podsumowania całego roku pracy sieci. Przypomnimy eksperymenty, którymi zajmowaliśmy się przez ten rok, a także wprowadzimy uczestników w świat Młodych Odkrywców (KMO), działanie koordynowanemu przez Centrum Nauki Kopernik. Nie zabraknie także pomysłu na obserwacja przyrodnicze na późną wiosnę i lato.
  Zastanowimy się także wspólnie z uczestnikami nad tematyką pracy sieci w kolejnym roku szkolnym.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach sieci przez minimum 80% czasu ich trwania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego szkoły podstawowej (z 14 lutego 2017 r., z późn. zm.). W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń; umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego. Wymagania szczegółowe: 6. Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  12 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

16 października 2023 (poniedziałek) - 15 czerwca 2024 (sobota)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Magdalena Urbaś grafika

Magdalena Urbaś

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody

e-mail: magdalena.urbas@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 22

Zobacz serwisy tematyczne PCEN:
Przedmioty przyrodnicze
Egzaminy i badania