Wczesnoszkolni przy kawie. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i klas 0

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu kościerskiego, starogardzkiego oraz gdańskiego i miasta Gdańska.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Jak efektywnie pracować z uczniami w młodszym wieku szkolnym? W jaki sposób oceniać, aby motywować do działania? Jakie przyjąć kryteria oceniania?

Podczas spotkań wypracujemy wspólnie odpowiedzi na powyższe pytania. Zastanowimy się, jakie powinny być kryteria oceniania, aby spełnić oczekiwania uczniów i nauczycieli.

 

CELE DZIAŁANIA NASZEJ SIECI:

– dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,

– nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

– wspólne działania – jeden cel,

– zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,

– wymiana doświadczeń.

 

W tym roku szkolnym planujemy się spotkać 5 razy.

Spotkania odbędą się stacjonarnie, niektóre z nich będzie można przenieść do Internetu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Na każde z nich obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Oceniam czy doceniam? Jak oceniać uczniów, aby motywować ich do działania? Ocena opisowa w edukacji początkowej – 14.09.2023 r., godz. 16.30–18.00, szkolenie online – 2 godz. dydaktyczne, prowadzące: Aleksandra Kaczmarska i Ewa Jura-Ilis.
 2. Praca z OK zeszytem w klasach 0–3. Wklejki do zeszytów czy ćwiczenia. Propozycje rozwiązań metodycznych w pracy z uczniami w klasach 0–3.
  Prowadzące: Aleksandra Kaczmarska i Ewa Jura-Ilis.
   
 3. Wychować do czytelnictwa. Propozycje pracy z lekturą szkolną – 02.03.2024 r., godz. 9.30–11.00, spotkanie stacjonarne – 2 godz. dyd. Prowadząc: Aleksandra Kaczmarska i Ewa Jura-Ilis.
  Nowości wydawnicze, lektury spoza kanonu- jak je wykorzystać do pracy metodą projektu. Zastanowimy się wspólnie jak wykorzystać STEAM w wychowaniu do czytelnictwa. 
   
 4. Zakodujmy to razem. Wykorzystanie blue botów i ozobotów na zajęciach w klasach 0–3 – 20.04.2024 r., godz. 10.00–13.00, spotkanie stacjonarne – 4 godz. dyd. prowadzące: Aleksandra Kaczmarska i Ewa Jura-Ilis.
 5. Co z tą edukacją? Nasze propozycje, rozterki, wnioski i rekomendacje na przyszłość – 12.06.2024 r., godz. 15.30–17.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. Prowadzące: Aleksandra Kaczmarska i Ewa Jura-Ilis.
  Jaki są moje sukcesy edukacyjne- te małe i te większe?
  Czym chcę się podzielić z innymi, co warto rozpowszechnić?
  Z jakimi trudnościami się borykam, jakiej pomocy oczekuje?
  Skąd czerpać inspiracje?
  Na te i wiele innych pytań poszukamy wspólnie odpowiedzi podczas spotkania przy kawie.
   

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział przez co najmniej 80% czasu trwania sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego szkoły podstawowej (z 14 lutego 2017 r., z późn. zm.). W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń:

Wybrane przez uczestników i metodyków, zagadnienia z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

14 września 2023 (czwartek) - 4 czerwca 2024 (wtorek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Koordynator:

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: e.jura.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"