Zacznijmy od przyrody – sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i klas zero – powiat gdański, miasto Gdańsk

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu gdańskiego i miasta Gdańsk.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Czy lekcja przyrody w edukacji wczesnoszkolnej powinna być oddzielną jednostką lekcyjną? Jak połączyć edukację, by lekcje były ciekawe i realizowały cele programowe. W jaki sposób pobudzać zainteresowania przyrodnicze uczniów?
Podczas spotkań sieci współpracy postaramy się znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.
Cele działania naszej sieci:

– dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,

– nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

– wspólne działania – jeden cel,

– zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,

– wymiana doświadczeń.

W założeniu w tym roku szkolnym odbędą się trzy spotkania sieci.
Będzie przeważała forma stacjonarna, ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba – spotkamy się online.
Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej. Jakich materiałów możemy użyć, by wykonać bezpieczne doświadczenia w klasie?  Współpraca między uczniami podczas wykonywania doświadczeń – 17.10.2023 r., godz. 16:30-18:00, spotkanie stacjonarne w PCEN – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Ewa Jura-Ilis, Aleksandra Kaczmarska
  Doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty. Nauczyciele przygotowują różnego rodzaju bezpieczne doświadczenia. Następuje wymiana doświadczeń i możliwości dalszej pracy z doświadczeniem.
 2. Bezpieczne doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej – 28.11.2023 r., godz. 15:30-17:00, spotkanie on-line – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Ewa Jura-Ilis, Aleksandra Kaczmarska
  Podczas warsztatów nauczyciele przygotują różnego rodzaju bezpieczne doświadczenia. Dowiedzą się, jakich materiałów użyć, by je wykonać. Porozmawiamy również o współpracy uczniów w czasie tworzenia tych doświadczeń.
 3. Edukacja ekspedycyjna – 16.01.2024 r., godz. 15:30-17:00, spotkanie on-line – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Ewa Jura-Ilis, Aleksandra Kaczmarska
  Uczenie się przez doświadczenie zachodzi dzięki refleksji na temat tego, czego doświadczyliśmy osobiście w jakimkolwiek działaniu, podczas sprawdzania założonej hipotezy, realizacji jakiegoś zadania czy też próby osiągnięcia założonego celu.
  Uczenie się ekspedycyjne jest też najczęściej kojarzone z edukacją przygodową, odbywającą się w środowisku naturalnym i uczeniem się przez doświadczenie wiąże się je doświadczeniem wynikającym z podróżowania i eksploracji.
 4. Wiosenne inspiracje – Outdoor Learning – 14.05.2024 r., godz. 15:00-16:30, spotkanie on-line – 2 godz. dydaktyczne, prowadząca: Ewa Jura-Ilis, Aleksandra Kaczmarska

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w co najmniej 80-procentach spotkań realizowanych w ramach sieci.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

17 października 2023 (wtorek) - 31 maja 2024 (piątek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kaczmarska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"