Edukacja ku globalnemu obywatelstwu – we współpracy ze Stowarzyszeniem na Styku

Adresaci:

nauczycielki i nauczyciele przedmiotowi szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej (zwłaszcza geografii, historii, WOS) - mający już podstawowe doświadczenia z edukacją globalną

O szkoleniu / programie:

 • Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności krytycznego myślenia oraz pogłębienie wiedzy uczestniczek/ków na temat metod rozwoju krytycznego myślenia wykorzystywanych w edukacji globalnej, w tym zapoznanie z metodą dociekań filozoficznych i metodą Through Other Eyes (V. Andreotti).
 • Wśród poruszanych zagadnień będą m.in. myślenie krytyczne, kompetencje krytyczne i alfabetyzacja krytyczna, edukacja globalna w różnych odsłonach (postkolonialna, krytyczna), dociekania filozoficzne, koncepcje globalnego obywatelstwa.
 • Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, wymagający aktywnego uczestnictwa (praca indywidualna, grupowa, na forum całej grupy).
 • Konieczna jest kamera i mikrofon.
 • Zaświadczenie CEN przysługuje w przypadku obecności na 9 z 10 h zajęć.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Get up and Goals! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Prowadząca/y:

dr Magdalena Kuleta-Hulboj

Uniwersytet Warszawski

Marta Gontarska

Forma i czas trwania:

szkolenie,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

13 listopada 2020 (piątek), godz. 15:30 - 14 listopada 2020 (sobota), godz. 15:00

Szkolenie w dwóch częściach: 

1 część: piątek 13.11 - godz. 15.30 - 18.45

2 część: sobota 14.11 - godz. 10.00 - 15.00

 

Miejsce szkolenia:

online – Zoom,

Osoby zarejestrowane, które potwierdziły swój udział i zostały zakwalifikowane, na dzień przed szkoleniem otrzymują od prowadzącego link do pokoju na Platformie Zoom.

Informujemy, że zakładanie konta w aplikacji Zoom przez uczestnika nie jest wymagane, ale zalecamy skorzystanie z wersji instalacyjnej zobacz pomoc

 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.