Game of Gdansk - więcej niż podręcznik do tworzenia gry typu gamebook w języku polskim i angielskim

Status:

zamknięta

Forma i czas trwania:

szkolenie,  14 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

O szkoleniu / programie:

 • Szkolenie ma na celu stworzenie gry dydaktycznej w formacie "gamebooka" i zapoznanie się z zasobami edukacyjnymi zgromadzonymi na stronie gameofgdansk.eu. Materiały te w języku polskim i angielskim, zostały wypracowanie przez NCK w Gdańsku w ramach międzynarodowego projektu UrbCulturalPlanning.
 • Celem warsztatów jest stworzenie nietypowej gry miejskiej w formie gamebooka, czyli wielowątkowej gry, która opiera się na dokonywaniu przez gracza wyborów. Uczestnicy warsztatów zaprojektują fabułę a następnie, za pomocą narzędzia informatycznego Twine, przekształcą ją w grę. Inspiracją do gry był model dzielnicy Dolne Miasto w świecie Minecraft stworzony przez NCK w ramach projektu. Model ten będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
 • Szkolenie składa się z dwóch części: jednej  poświęconej strukturze fabularnej gry oraz drugiej na temat struktury informatycznej.
 • Wszystkie zasoby ze strony gameofgdansk.eu dostosowane są do potrzeb osób niesłyszących.
 • Szkolenie jest realizowane we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury na platformie ZOOM.

 

 Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest obecność na spotkaniach w wymiarze min. 75% czasu (weryfikacja na podstawie czasu logowania). 


Odniesienie do zapisów podstawy programowej:

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:
4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej

kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum:
1. traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;
3. rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów oraz typów szkół i placówek

Termin:

13 kwietnia 2021 (wtorek), godz. 17:00 - 24 kwietnia 2021 (sobota)

Szczegółowy terminarz 6-u spotkań online:

13, 15, 20, 22 kwietnia w godz. 17.00-18.30
17 i 24 kwietnia w godz. 11.00-13.30

Miejsce szkolenia:

online - Zoom,

Osoby zarejestrowane, które potwierdziły swój udział i zostały zakwalifikowane, na dzień przed szkoleniem otrzymują od prowadzącego link do pokoju na Platformie Zoom.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Agnieszka Grewling-Stolc grafika

Agnieszka Grewling-Stolc

specjalista ds. edukacji społeczno-kulturalnej

e-mail: agnieszka.grewling-stolc@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 50

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimum 60% czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

28

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.