Gry w pracy z uczniem zdolnym

Status:

zamknięta

Forma i czas trwania:

webinarium,  4 godz. dydaktyczne

O szkoleniu / programie:

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu  pn. „Zdolni z Pomorza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

CEL: zdobycie wiedzy na temat organizowania i przeprowadzania zajęć wspomagających rozwój kreatywności i zdolności uczniów zdolnych

 

Program: 

          – 09.00 – rejestracja uczestników

09.00 – 09.15 – wykład „Zdolni z Pomorza jako element wsparcia uczniów
                          szczególnie uzdolnionych” – Urszula Kornas-Krzyżykowska

09.15 – 09.30 – wykład „Rola gier w pracy z uczniem”

Warsztaty w trzech grupach:

godzina

Grupa I

Grupa II

Grupa III

09.30 – 11.00

Gry rozwijające kompetencje społeczne

Gry strategiczne

CyberExpert

11.00 – 11.15

przerwa kawowa

11.15 – 12.45

CyberExpert

Gry rozwijające kompetencje społeczne

Gry strategiczne

12.45 – 14.15

Gry strategiczne

CyberExpert

Gry rozwijające kompetencje społeczne

14.15 – 14.30 – podsumowanie szkolenia
14.30 – 15.00- lunch

Prowadząca/y: Urszula Kornas-Krzyżykowska, Marzena Kozłowska, Beata Symbor

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Adresaci:

nauczyciele z terenu województwa pomorskiego wszystkich etapów edukacyjnych

Termin:

17 października 2020 (sobota), godz. 09:30-12:00

Miejsce szkolenia:

online - platforma ClickMeeting,

Na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji), posiadać zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player (do pobrania ze strony: https://get.adobe.com/pl/flashplayer) i zezwolić na jej działanie.
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Urszula Kornas-Krzyżykowska

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 07

Inne uwagi:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przyniesienie ze sobą kompletu wypełnionych dokumentów (do pobrania  poniżej)

 1. Wniosek rekrutacyjny
 2. Deklaracja uczestnika – nauczyciel
 3. Formularz danych osobowych
 4. Oświadczenie nr 1 – nauczyciel
 5. Oświadczenie nr 2 – nauczyciel
 6. Informacja po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumentny należy podpisać z datą bieżącą – tj. składania dokumentacji.  

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimum 60% czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

LICZBA MIEJSC:

70

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.