Uczymy się (SIEBIE) na nowo po pandemii

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele i specjaliści szkolni – wszystkie etapy edukacyjne.

O szkoleniu / programie:

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wspierania rozwoju uczniów w sytuacji postkryzysowej oraz wykorzystania potencjału edukacji zdalnej w warunkach popandemicznych. Forma doskonalenia będzie obejmowała dwa spotkania online: część pierwszą (4 godz.) i drugą (3 godz.), przewiduje się również czas na pracę własną uczestników (5 godz.).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w dwóch częściach szkolenia oraz wykonanie pracy własnej.

Odniesienie do podstawy programowej: 

szkolenie koresponduje z zapisami preambuły podstawy programowej dotyczącymi dbałości szkoły o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, w tym stwarzanie uczniom bezpiecznych, twórczych i zindywidualizowanych warunków oraz przyjaznej atmosfery.

Prowadząca/y:

Beata Symbor grafika

Beata Symbor

CEN – nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz kompetencji cyfrowych

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. pedagogiki

Forma i czas trwania:

szkolenie,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

22 stycznia 2022 (sobota) - 8 lutego 2022 (wtorek)

webinaria:

22.01 godz. 9.00–12.15

8.02 godz. 15.30–18.00

Miejsce szkolenia:

online – Zoom,

Osoby zarejestrowane, które potwierdziły swój udział i zostały zakwalifikowane, na dzień przed szkoleniem otrzymują od prowadzącego link do pokoju na Platformie Zoom.

Informujemy, że zakładanie konta w aplikacji Zoom przez uczestnika nie jest wymagane, ale zalecamy skorzystanie z wersji instalacyjnej zobacz pomoc

 

offline – Padlet / praca własna,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Beata Symbor grafika

Beata Symbor

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz kompetencji cyfrowych

e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 29

Zobacz serwis tematyczny CEN: Biblioteka i TIK

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta  w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50