Działania dzieci podczas zabaw kreatywnych – rola gier w rozwoju dziecka

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Celem warsztatów jest próba odpowiedzi na pytania: Co sprzyja rozwojowi pomysłowości i kreatywności u dzieci? Jakie metody i formy pracy stosować, by dzieci były aktywne? Co wpływa na umiejętność współpracy wśród dzieci? Podczas spotkania zostaną przedstawione przykłady gier w edukacji przedszkolnej.

Zobacz / zarejestruj się na część wykładową konferencji - tutaj.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na warsztatach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Uczeń:

– obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;  

– wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;       

– podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

Agata Majkowska grafika

Agata Majkowska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

13 grudnia 2022 (wtorek), godz. 16:15-17:45

Zobacz / zarejestruj się na część wykładową konferencji - tutaj.

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 315)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

24

Koordynator:

Agata Majkowska

nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

e-mail: a.majkowska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego