Konferencja „Inspirujmy się” – motywacja w edukacji

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół i placówek województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Konferencja „Inspirujmy się”  daje początek cyklowi konferencji dla nauczycieli, której częścią będą warsztaty przedmiotowe prowadzone przez doradców metodycznych. Uczestnicy tego wydarzenia to nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych szukający inspiracji do tworzenia innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Tytuł tegorocznej edycji to „Motywacja w edukacji”.

UWAGA: Zainteresowani udziałem w warsztatach rejestrują się dwukrotnie (na część wykładową klikając "Zarejestruj mnie" oraz analogicznie na wybrane poniżej zajęcia warsztatowe). 

 

PROGRAM KONFERENCJI „Motywacja w edukacji”  (pobierz)

13:45

rejestracja uczestników; powitalna kawa

14.00

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników – Ewa Furche, dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

14:15

WYKŁAD pt. „Motywacja ucznia - od czego zależy i na co ma wpływ nauczyciel?”  - Marzena Jasińska -trener, edukator, coach i doradca zawodowy.

15.15

WYKŁAD pt. „Jak wykorzystać systemy motywacyjne do odkrycia, wzmocnienia  i podtrzymywania motywacji ucznia?” - Piotr Włodarczyk,  akredytowany coach, akredytowany superwizor

16.00

przerwa

16.15

 

Sesja warsztatowa  (warsztaty do wyboru, oddzielna rejestracja)

 

Działania dzieci podczas zabaw kreatywnych – rola gier w rozwoju dziecka – Agata Majkowska, nauczyciel-doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – rejestracja 

Gdy Słońce było bogiem – fizyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – Tomasz Kacik, nauczyciel-doradca metodyczny ds. fizyki Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – rejestracja

Matematyka jest wszędzie – konstruktywistyczne podejście do matematyki w edukacji wczesnoszkolnej – Aleksandra Kaczmarska, nauczyciel-doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – rejestracja

Ciekawa ortografia – Ewa Jura-Ilis, nauczyciel-doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – rejestracja

Tajniki dramy – Anna Listewnik, nauczyciel-doradca metodyczny ds. języka polskiego Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – rejestracja

Katecheza kerygmatyczna – Teresa Michalska, nauczyciel-doradca metodyczny ds. religii Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku– rejestracja

17.45

zakończenie konferencji

 

Zainteresowanym polecamy również zajęcia warsztatowe z cyklu metodycznych inspiracji: poniedziałek 12 grudnia br.:


"Twórcza i kreatywna lekcja plastyki dla każdego" – Jasmine Al-Douri – "warsztatownia" PCEN w Gdańsku – Rejestracja

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia adekwatnie do uczestnictwa i rejestracji: z części ogólnej oraz z udziału w wybranych zajęciach warsztatowych. 

Odniesienie do podstawy programowej: 

Preambuła podstawy programowej.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Forma i czas trwania:

konferencja,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

13 grudnia 2022 (wtorek), godz. 14:00-17:45

Konferencja odbywa się w formie stacjonarnej. Zapraszamy do PCEN. 

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 318)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

93

Koordynator:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze