Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego „Twórczo, inaczej, skuteczniej…” – w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego „Twórczo, inaczej, skuteczniej…” – w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego z pomorskich szkół*; pierwszeństwo naboru: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych objętych grantem realizowanym w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” *ze względu na założenia projektu dotyczące grup docelowych preferowany jest udział nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

 

 

 

„Nie możesz nauczyć człowieka niczego.
Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie”.

(Demokryt z Abdery)

Jak budować środowisko wspierające skuteczne uczenie się języka polskiego przez uczniów szkoły podstawowej? Jak aktywizować uczniów? W jaki sposób wykorzystywać narzędzia cyfrowe? Jakie drobne zmiany wprowadzać do swojej pracy dydaktycznej, aby uzyskiwać jeszcze lepsze efekty kształcenia, m.in. w kontekście wyników egzaminu ósmoklasisty? Odpowiedzi na powyższe pytania będziemy wspólnie odkrywać w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego „Twórczo, inaczej, skuteczniej” – zapraszamy!

Praca sieci obejmuje 6 spotkań (2 stacjonarne i 4 zdalne) oraz zadania wdrożeniowe do wykonania pomiędzy spotkaniami.

Harmonogram:

1. 14 września 2024 (sob.), 10.00–13.15, spotkanie stacjonarne, PCEN, s. 319

2. 23 października 2024 (śr.), 17.00–18.30, spotkanie online, ClickMeeting

3. 20 listopada 2024 (śr.), 17.00–18.30, spotkanie online, ClickMeeting

4. 15 stycznia 2025 (śr.), 17.00–18.30, spotkanie online, ClickMeeting

5. 15 marca 2025 (sob.), 10.00–13.15, spotkanie stacjonarne, PCEN, s. 319

6. 9 kwietnia 2025 (śr.)., 17.00–18.30, spotkanie online, ClickMeeting

Rejestracja kandydatów do udziału w pracy sieci odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://tiny.pl/d1x51

Zapraszamy po jednym nauczycielu języka polskiego z danej szkoły.

Osoby zakwalifikowane do udziału w sieci zostaną poproszone o wypełnienie dokumentów uczestnika projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Warunki uzyskania zaświadczenia:

– obecność przez co najmniej 80% czasu trwania zajęć

– aktywny udział w pracy warsztatowej podczas spotkań stacjonarnych oraz zdalnych (użycie mikrofonu i kamery)

– wykonanie krótkich zadań praktycznych pomiędzy spotkaniami

Odniesienie do podstawy programowej: 

treści podstawy programowej (2017) dla szkoły podstawowej z języka polskiego w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także reagowania na wypowiedzi oraz przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  16 godz. dydaktycznych

Termin:

14 września 2024 (sobota) - 9 kwietnia 2025 (środa)

Cena:

forma bezpłatna

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska grafika

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 01